UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
DEPARTAMENTUL MARKETING
în colaborare cu:

                INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE
REVISTA DEZBATERI SOCIAL ECONOMICE

Vă invită la

CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
„Economia creativă. Marketingul inovării”  
 - Ediţia a VIII-a -
26 MAI 2022 – ora 16.00, Sala 77, sediul U.C.D.C. PROGRAMUL CONFERINTEI AICI
Link de conectare:
meet.google.com/fay-ezem-ovn

Înscrierea la conferinţă se face prin trimiterea titlurilor la adresa cristina.balaceanu@ucdc.ro., urmând ca articolele in extenso să fie trimise la aceeaşi adresă de email în termen de 30 zile de la data conferinţei. În mesajul dumneavoastră, vă rugăm să precizaţi numele întreg, afilierea şi adresele de e-mail ale autorului/autorilor, indicând autorul de contact. Pentru fiecare comunicare se va menţiona titlul si ediţia conferinţei.  Persoana de contact: Prof. univ. dr. Cristina Bălăceanu.

Centrul de Cercetari Social Economice al
Asociatiei pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial
in parteneriat cu:
Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”
Universitatea Libera Internationala Moldova
Institutul de Relatii Internationale din Republica Moldova
Universitatea Economica Nationala din Odessa
Colegiul Tehnic de Arhitectura si Lucrari Publice “I N Socolescu”
Revista “Dezbateri Social Economice”
ORGANIZEAZA:
Conferinta internationala
Noi orizonturi ale cunoasterii prin valorificarea istoriografiei si culturii antreprenoriale
Editia I
24 Ianuarie 2018
programul conferintei

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL

ANTREPRENORIATUL

Un antreprenor este o persoană fizică sau juridică care se obligă, pe baza unor comportamente si decizii rationale, sa dezvolte idei de afaceri in beneficiul comunitatii.

VREAU SA MA INSCRIU

Activitatea de voluntariat implica vointa, curaj, empatie si solidaritate ce cei aflati in nevoie dar si cu legile naturii. Noi ne implicam in sustinerea si dezvoltarea programelor de antreprenoriat in randul tinerilor. vino alaturi de noi!

STATUTUL APPSA / CLUB ANTREPRENOR / VOLUNTAR

Asociaţia pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial a înţeles necesitatea dezvoltării, cu precădere în rândul tinerilor, a comportamenului economic de tip antreprenorial, care este mai mult un dat, decât o ştiinţă. Este arta de a trece de la idee la practică, este demersul creării şi inovaţiei pe de o parte, şi punerii în scenă, pe de altă parte, spre folosul personal şi al oamenilor şi comunităţii, în general. A fi antreprenor este un dar care dacă nu este exploatat, se poate pierde în negura timpului. Noi, Asociaţia, dorim să identificăm şi să spijinim acele talente antreprenoriale.

Statutul APPSA....

ANTREPRENORIATUL...CA NECESITATE

În frământata evoluţie a societăţii omeneşti, fermentul care împinge cu energie inepuizabilă omenirea spre progres şi bunăstare economică este antreprenorul. Începând cu puştiul care fuge de la şcoală, unde se plictiseşte, preferând să vândă ziare pe stradă şi continuând cu octogenarul om de ştiinţă, care, în loc să-şi plimbe nepoţii, îşi petrece ultimii ani din viaţă într-un laborator, căutând să descopere ceva nou, toţi aceştia sunt antreprenori. De la ţăranul care se gândeşte la modalitatea de a obţine mai mult porumb la hectar şi până la biochimistul care îşi petrece nopţile într-un laborator pentru a descoperi un nou fertilizant, toţi aceştia sunt antreprenori.
Nu există sector al vieţii economice şi sociale în care să nu-i întâlnim pe antreprenori sau în care energia lor inepuizabilă să nu se manifeste. Ei sunt segmenul cel mai dinamic al societăţii omeneşti, pe care o trag neîncetat după ei. Antreprenorii sunt pionierii expediţiilor ştiinţifice, investitorii la bursă, dizidenţii politici, creatorii de companii şi de societăţi de binefacere, emigranţii şi inventatorii.
Adeseori antreprenorul este invidiat, hulit, dispreţuit, calomniat, insultat şi prea puţin apreciat de restul semenilor săi, care nu-i înţeleg motivaţia şi sursele de energie. Din păcate, programele şcolare nu pregătsc antreprenori. Ei se nasc.
Felul în care un guvern îl tratează pe antreprenor defineşte acel guvern. Ţările dezvoltate au înţeles mai devreme rolul pozitiv pe care antreprenorul îl poate avea în dezvoltarea lor economică şi socială. Ele au creat un sistem economic favorabil activităţii antreprenorilor. În toate aceste ţări, antreprenorul este preţuit, stimulat şi sprijinit.

Antreprenorul se identifică cu comunitatea din care face parte!

Prin antreprenoriat se urmăreşte creşterea nivelului venitului antreprenorului şi al societăţii, ceea ce contribuie la susţinerea creşterii şi dezvoltării economice. Este foarte interesant cum societatea actuală dezvoltă spiritul antreprenorial şi iniţiativa, ca fiind determinante pentru atingerea unor obiective economice primordiale, ca ocuparea şi crearea bogăţiei. Prin antreprenoriat individul îşi capacitează energiile creative în vederea obţinerii de surse de venit pentru el şi comunitatea din care face parte, devine motivat pentru creşterea calităţii serviciilor oferite consumatorilor, creează bunuri economice care să răspundă nevoilor cererii fiind constrâns spre utilizarea eficientă a resurselor tocmai de necesitatea oferirii de bunuri economice fiabile prin raportul calitate-preţ, este interesat de imaginea sa pe piaţă proliferată prin imaginea produselor realizate şi comercializate. De fapt antreprenorul se identifică cu comunitatea din care face parte, este parte din sistemul de guvernanţă locală, generează bunăstare comunităţii şi militează pentru un sistem de guvernare corect. Este, în acest fel, un promotor al sistemului de management de ţară.

 


În România conceptul de economie socială este nou, de cele mai multe ori actorii economici nu acordă importanță conceptului din cauza asocierii încă, cu un anumit tip de cooperativism specific perioadei comuniste, ca urmare a faptului că principiile economiei sociale pun accentul pe echipă, pe vot egal al membrilor echipei în raport cu deciziile asumate, nu exclud existența profitului dar acesta trebuie repartizat, redistribuit în scopuri care să conducă spre dezvoltarea afacerii sau întreprinderii sociale constituite. Dezvoltarea acestui sector va contribui în esență la integrarea unor categorii de persoane dejavantajate în raport cu piața muncii, va spori interesul pentru dezvoltare prin centrarea pe pindivid și nevoile acestuia, va spori incidența politicilor inovative la nivel de produs/serviciu în vederea creșterii performanței acestuia, cu repercusiuni directe asupra nivelului de bunăstare al individului și comunității, în egală măsură.


Copyright © Your Website 2023